SERVICEVOORWAARDEN

TOTAALBEELD

Deze website wordt beheerd door Modaf Expert. In de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Modaf Expert. Modaf Expert biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die hierin worden uiteengezet, aanvaardt.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, dan is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 – ONLINEWINKELVOORWAARDEN

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf hebt, of dat u de wettelijke leeftijd in uw staat of provincie van verblijf hebt en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.

Niet-naleving of schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om zich te conformeren aan en aan te passen aan de technische vereisten van de netwerken of de aangesloten apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via de netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, geen gebruik te maken van de Service, geen toegang te verlenen tot de Service of geen contacten te hebben op de website via welke de Service wordt geleverd, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen verstrekt als referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om veranderingen op onze site te monitoren.

SECTIE 4 – SERVICE EN PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of onderbreking van de Dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van eender welke kleur op uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht in elk geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te staken. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dat verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is aangeschaft of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elk verzoek dat u doet te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen op het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die naar ons oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te worden geplaatst, te beperken of te verbieden.

U gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen wanneer dat nodig is.

Voor meer informatie kunt u ons retourbeleid raadplegen.

SECTIE 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van de optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die via de Site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en deze goedkeurt.

We kunnen in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Site (inclusief de lancering van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

De links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en staan niet in voor en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die zijn aangegaan in verband met de websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezwaren of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen indient (bijv. prijsvraaginzendingen) of als u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal indient, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Commentaar”), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, de door u ingediende Commentaar mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze in alle media mogen gebruiken. Wij zijn niet verplicht en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen geheim te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden, te bewaken, te bewerken of te verwijderen, of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van het auteursrecht, het handelsmerk, de privacy, de persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere malware die de werking van de Service of een verwante website op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of een derde partij op een andere manier misleiden met betrekking tot de herkomst van de opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en voor de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

De indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Om onze Privacy Policy te bekijken.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of op de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of te actualiseren of om bestellingen te annuleren als de informatie op de Service of een verwante website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie over de Service of een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update of verversingsdatum die van toepassing is op de Service of een verwante website mag worden beschouwd als een indicatie dat alle informatie op de Service of een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op de andere verbodsbepalingen in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken een onwettige handeling te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om een plaatselijke internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, verwonden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of andere kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of prestaties van de Service of een verwante website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spinnen, crawl of scrape te versturen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze site is niet bedoeld of bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Alle inhoud, inclusief tekst, grafieken, afbeeldingen en informatie, die op deze website staat of via deze website beschikbaar is, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. 

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn” voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van eventuele impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreukmakendheid.

In geen geval zullen Modaf Expert, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige andere soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeien uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn gekocht, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 – VERGOEDING

U gaat ermee akkoord Modaf Expert en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiehouders, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw inbreuk op deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niettemin worden afgedwongen in de maximale mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, en zal het niet-afdwingbare gedeelte worden geacht scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden, waarbij deze vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet zal beïnvloeden.

SECTIE 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of door ons worden opgezegd. U kunt deze servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

Indien u naar ons oordeel niet voldoet, of indien wij vermoeden dat u niet heeft voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

SECTIE 17 – GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden uitgelegd tegen de partij die ze heeft opgesteld.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee we u diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Birmingham, Verenigd Koninkrijk, Birmingham, BIR, SGN 1437, Verenigd Koninkrijk.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de servicevoorwaarden dienen te worden gericht aan [email protected].

Schuiven naar boven